BopUnderwater App
BopUnderwater App
BopUnderwater App
AppBadge Bop Collects Clouds
AppBadge Bop Collects Clouds
AppBadge Bop Collects Clouds
House of Big Things logo
We are a digital publishing house dedicated to developing children’s imagination, through the creation of fun, educational Apps that use innovative story-telling and intuitive design.

Our Apps don’t require language proficiency.

نحن شركة للنشر الرقمي، نكرس عملنا لتطوير خيال الطفل من خلال المرح والتطبيقات التعليمية التي تستخدم تصميما مبتكرا وبسيطا لرواية القصص.

لا تحتاج التطبيقات إجادة اللغة.

আমরা হলাম একটি ডিজিট্যাল প্রকাশনা সংস্থা, মজা করে, শিক্ষামূলক অ্যাপ যা উদ্ভাবনী গল্প- বলা এবং স্বজ্ঞামূলক ডিজাইনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় মূলতঃ এর মাধ্যমে শিশুদের কল্পনার বিকাশের সাহায্য করার বিষয়ে যুক্ত।

আমাদের অ্যাপসমূহের জন্য ভাষার দক্ষতার প্রয়োজন নেই।

我们是一家专业数字出版社,致力于开发和提高儿童想象力。通过采用创新的讲述故事形式和直观设计,创造富有乐趣的教育应用程序。

使用本应用程序不需要具备语言能力。

Jsme digitální vydavatelství zaměřené na rozvoj dětské představivosti prostřednictvím zábavných vzdělávacích aplikací, které mají inovativní design a vypráví originální příběhy.

Naše aplikace nevyžadují jazykové znalosti.

Wij zijn een digitale uitgeverij die zich toelegt op het ontwikkelen van de fantasie van kinderen, door leuke, educatieve apps te ontwikkelen waarbij gebruik wordt gemaakt van een innovatieve manier van verhalen vertellen en intuïtief ontwerp.

Voor onze apps is geen taalvaardigheid vereist.

Nous sommes une maison de publication numérique qui est destinée au développement de l’imagination de l’enfant à travers la création d’applications amusantes et éducatives qui utilisent la narration novatrice et le design intuitif.

Nos applications ne requièrent pas de bonnes connaissances de la langue.

Wir sind ein digitales Verlagshaus, welches sich zum Ziel gesetzt hat, die kindliche Phantasie mittels kreativer, lehrreicher Apps zu fördern. Hierbei stehen innovative Geschichten und intuitives Design im Vordergrund.

Unsere Apps erfordern keine Sprachkenntnisse.

हम एक डिजिटल प्रकाशन गृह हैं जो नवीन कथाकारिता तथा सहज डिजाइन से बने दिलचस्प और शैक्षणिक ऐप्स के माध्यम से बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाने हेतु समर्पित है।

हमारे ऐप्स के लिए भाषा में दक्षता होना अनिवार्य नहीं है।

Siamo una casa editrice digitale determinata a sviluppare l’immaginazione dei bambini attraverso la creazione di divertenti applicazioni educative che utilizzano una narrazione innovativa e un design intuitivo.

Le nostre applicazioni non richiedono la conoscenza delle lingue.

当社は革新的でしかも直感的で物語るデザインを用いた楽しく教育的なアプリを生み出すことにより、子供たちの想像力の発達へ貢献することに焦点を置くデジタル出版社です。

当社のアプリはことばをまだ習熟していなくても使えます。

Jesteśmy wydawnictwem cyfrowym tworzącym komputerowe programy edukacyjne, które poprzez zabawę i dzięki nowatorskim metodom narracyjnym oraz intuicyjnemu interfejsowi, wspomagają rozwój dziecięcej wyobraźni.

Nasze programy nie wymagają znajomości języków obcych.

Somos uma editora digital dedicada ao desenvolvimento da imaginação infantil por meio da criação de Apps educativas e divertidas que utilizam narrativas inovadoras e design intuitivo.

As nossas Apps não exigem proficiência de linguagem.

Мы являемся цифровым издательским домом, целью которого является развитие детского воображения посредством создания весёлых образовательных приложений, использующих инновационное рассказывание историй и интуитивно понятный дизайн.

Наши приложения не требуют профессионального знания языка.

Somos una editorial digital que se dedica a desarrollar la imaginación de los niños a través de la creación de aplicaciones divertidas y educativas que utilizan una narración innovadora y un diseño intuitivo.

Nuestras aplicaciones no requieren conocimientos lingüisticos.

Vi är en digital publiceringsbyrå som arbetar för att utveckla barns fantasi genom roliga och pedagogiska appar med en intuitiv historia och design.

Våra appar kräver inga språkkunskaper.

Bizler, eğlenceli yollar icat edip yenilikçi masallar ve kendiliğinden anlaşılır tasarımlar içeren eğitim uygulamalarıyla çocukların hayalgüçlerini geliştirmeye kendini adamış dijital bir yayıneviyiz.

Uygulamalarımız lisan bilgisi gerektirmemektedir.

There are 12 tasks to be completed in this underwater world and the book is set to open exploration as there are no verbal instructions. This is a really nice feature as the soothing sounds of water are played in the background, and kids are given the time and space to figure things out on their own or make up their own stories of Bop the curious mole… Recommended.

www.appymall.com

#BopUnderwater

…this is all about unguided exploration. I love that each of the twelve scenes in these apps are wordless, so your kids have to figure out on their own what to do with the elements on the screen.

coolmomtech.com

#BopUnderwater

… Mit viel Liebe zum Detail wurden hier Alltagsgegenstände zu einer entzückenden Unterwasserwelt zusammengesetzt und mit kleinen Animationen versehen.(…) Fazit: entzückend, lehrreich und kreativ.

www.ene-mene-mobile.de

#BopUnderwater

… Bop Underwater is a playful underwater world made out of colorful buttons and fabric. Kids have fun with Bop the mole as they explore 12 interconnected scenes and complete various tasks. Instruction-less but intuitive, the app is accessible by kids as young as two years old.

www.geekswithjuniors.com

#BopUnderwater

Bop vangt wolken is deze zomer in de App Store verschenen en is sindsdien aan een kleine opmars bezig. De recensies zijn tot nu toe bijzonder lovend: de app zou grappig, mooi én creatief zijn. En daar kunnen wij het, na even uitproberen, alleen maar mee eens zijn…

www.iculture.nl

#BopUnderwater & #BopCollectsCouds

… Die kleine und ruhige App “Bop Unterwasser” ist für Eltern, die mit ihrem Kind animierbare Bilder entdecken und zu diesen eine eigene Geschichte erfinden und erzählen wollen, bestens geeignet. Gesamtbewertung: sehr empfehlenswert

Deutsches Jugendinstiut

#BopUnderwater

#BopUnderwater freut sich über den ‘Pädi Award’

Der pädagogische Interaktiv

Preis 2014

#BopUnderwater got the ‘Pädi Award’

The pedagogical Interactive

Award 2014

Privacy

We take your privacy and your children’s privacy very seriously.
As creators of apps for children, we follow the best practices as specified by the “Know what’s inside” program and aim to comply with The Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA). We are upfront about what our apps contain, so there are no hidden surprises.

Our apps don’t gather or store personal user data, such as Name, Surname, home and email address, phone number or social network ID.

House Of Big Things B.V. has a third party analytics system (GameAnalytics) installed, which gathers general data, such as: device and OS type, session length and tracks actions you perform inside our apps. We need that information to make our apps better.

None of our apps include advertising.

Our apps don’t require internet connection.
Our apps don’t download any additional data required to play.
Behind a parental gate you’re invited to look at other apps from us and/or connect via social media.

If you have any questions or concerns, please contact us.
This privacy policy was last updated on August 21st, 2014.

×